11-30

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Алтан цэцэрлэг " ОАК төгсгөлийн 30-р анги
 • 08:20
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 27
 • 09:15
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 41, 42
 • 10:00
  "Миний гэр бүлийн баяр" ОАК 45, 46-р анги
 • 11:35
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 26
 • 12:20
  "Нагигийн урт амралт" ОАК 1-р анги
 • 13:40
  "Улаан тэнгэр" ОАК 15-р анги
 • 15:00
  "Ер бусын чи" ОАК 7, 8-р анги
 • 17:10
  "Хоёр дахь удаа гэж үгүй " ОАК 1, 2-р анги
 • 18:30
  "Миний гэр бүлийн баяр" ОАК 47, 48-р анги
 • 20:30
  "Нагигийн урт амралт" ОАК 2-р анги
 • 22:00
  "Улаан тэнгэр" ОАК 16-р анги
 • 23:40
  "Миний гэр бүлийн баяр" ОАК 47, 48-р анги
 • 01:10
  "Нагигийн урт амралт" ОАК 2-р анги
 • 02:20
  Эфир завсарлага

12-01

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хоёр дахь удаа гэж үгүй " ОАК 1, 2-р анги
 • 08:20
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 28
 • 09:15
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 43, 44
 • 10:00
  "Миний гэр бүлийн баяр" ОАК 47, 48-р анги
 • 11:35
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 27
 • 12:20
  "Нагигийн урт амралт" ОАК 2-р анги
 • 13:05
  "Улаан тэнгэр" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 14:20
  Тоглолтын цаг
 • 15:00
  "Ер бусын чи" ОАК 9, 10-р анги
 • 17:30
  "Хоёр дахь удаа гэж үгүй " ОАК 3, 4-р анги
 • 20:05
  Хөгжмийн завсарлага
 • 20:30
  "Нагигийн урт амралт" ОАК 3-р анги
 • 21:30
  "Чан Ань дахь хамгийн урт өдөр" ОАК 1, 2-р анги
 • 23:15
  "Миний гэр бүлийн баяр" ОАК 49-р анги
 • 00:25
  "Нагигийн урт амралт" ОАК 3-р анги
 • 01:15
  Эфир завсарлага

12-02

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хоёр дахь удаа гэж үгүй " ОАК 3, 4-р анги
 • 08:20
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 29
 • 09:15
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 45, 46
 • 10:00
  "Миний гэр бүлийн баяр" ОАК 49-р анги
 • 11:35
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 28
 • 12:20
  "Нагигийн урт амралт" ОАК 3-р анги
 • 13:05
  "Чан Ань дахь хамгийн урт өдөр" ОАК 1, 2-р анги
 • 14:30
  Тоглолтын цаг
 • 15:00
  "Ер бусын чи" ОАК 11, 12-р анги
 • 17:30
  "Хоёр дахь удаа гэж үгүй " ОАК 5, 6-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг эр" ОАК 1, 2-р анги
 • 20:30
  "Нагигийн урт амралт" ОАК 4-р анги
 • 21:30
  "Чан Ань дахь хамгийн урт өдөр" ОАК 3, 4-р анги
 • 23:15
  "Нууцлаг эр" ОАК 1, 2-р анги
 • 00:25
  "Нагигийн урт амралт" ОАК 4-р анги
 • 01:15
  Эфир завсарлага

12-03

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хоёр дахь удаа гэж үгүй " ОАК 5, 6-р анги
 • 08:20
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 30
 • 09:15
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 47, 48
 • 10:00
  "Нууцлаг эр" ОАК 1, 2-р анги
 • 11:35
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 29
 • 12:20
  "Нагигийн урт амралт" ОАК 4-р анги
 • 13:00
  "Чан Ань дахь хамгийн урт өдөр" ОАК 3, 4-р анги
 • 14:30
  Тоглолтын цаг
 • 15:00
  "Ер бусын чи" ОАК 13, 14-р анги
 • 17:30
  "Хоёр дахь удаа гэж үгүй " ОАК 7, 8-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг эр" ОАК 3, 4-р анги
 • 20:30
  "Нагигийн урт амралт" ОАК 5-р анги
 • 21:30
  "Чан Ань дахь хамгийн урт өдөр" ОАК 5, 6-р анги
 • 23:15
  "Нууцлаг эр" ОАК 3, 4-р анги
 • 00:25
  "Нагигийн урт амралт" ОАК 5-р анги
 • 01:15
  Эфир завсарлага

12-04

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хоёр дахь удаа гэж үгүй " ОАК 3-6-р анги
 • 09:20
  "Нууцлаг эр" ОАК 1-3р анги
 • 11:15
  "Чан Ань дахь хамгийн урт өдөр" ОАК 1-4-р анги
 • 15:00
  "Нагигийн урт амралт" ОАК 1-3-р анги
 • 17:30
  "Хоёр дахь удаа гэж үгүй " ОАК 9, 10-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг эр" ОАК 5, 6-р анги
 • 20:30
  "Нагигийн урт амралт" ОАК 6-р анги
 • 21:30
  "Чан Ань дахь хамгийн урт өдөр" ОАК 7, 8-р анги
 • 23:15
  "Нууцлаг эр" ОАК 5, 6-р анги
 • 00:25
  "Нагигийн урт амралт" ОАК 6-р анги
 • 01:15
  Эфир завсарлага

12-05

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хоёр дахь удаа гэж үгүй " ОАК 7-10-р анги
 • 09:20
  "Нууцлаг эр" ОАК 4-6-р анги
 • 11:15
  "Чан Ань дахь хамгийн урт өдөр" ОАК 5-8-р анги
 • 14:50
  "Нагигийн урт амралт" ОАК 4-6-р анги
 • 17:30
  "Хоёр дахь удаа гэж үгүй " ОАК 11, 12-р анги
 • 19:00
  "Master in the house" шоу нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Нагигийн урт амралт" ОАК 6-р анги
 • 21:30
  "Чан Ань дахь хамгийн урт өдөр" ОАК 9, 10-р анги
 • 23:00
  "Master in the house" шоу нэвтрүүлэг
 • 00:45
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

XII/0120:35

MovieBox

"Тэнгэрийн хүү Тор (Thor)" УСК

XII/0107:15

NTV

"Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 41,43

XII/0116:00

TV9

"Сигам" МУСК