11-30

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2.8-р анги
 • 07:25
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.15-р анги
 • 07:47
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 2.17-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 2.18-р анги
 • 08:20
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.2-р анги
 • 08:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.13,14-р анги
 • 08:55
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 7.17,18-р анги
 • 09:40
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 69,70-р анги
 • 11:10
  "Теле хичээл: 7-р анги-Уран зохиол "
 • 11:37
  "Теле хичээл: 7-р анги-Математик "
 • 11:57
  "Теле хичээл: 7-р анги-Газар зүй "
 • 12:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:20
  "Гал тогоо" ОАК 5.19,20-р анги
 • 13:15
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№25)
 • 13:40
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:№25)
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  Хүүхдийн хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№39,40)
 • 14:55
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт(Анхан шат:№21)
 • 15:15
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт(Дунд шат:№21)
 • 15:35
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт(Гүнзгий шат:№21)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Тамирын багш" 1.15,16-р анги
 • 17:00
  "Хүрээлэн амьд ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.15,16-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 2.19,20-р анги
 • 18:40
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 7.19,20-р анги
 • 19:30
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 71,72-р анги
 • 21:00
  "Nomadic challenge" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гал тогоо" ОАК 6.1,2-р анги
 • 23:10
  "Тамирын багш" 1.17,18-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

12-01

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2.9-р анги
 • 07:23
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.16-р анги
 • 07:45
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 2.19-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 2.20-р анги
 • 08:25
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.3-р анги
 • 08:35
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.15,16-р анги
 • 09:00
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 7.19,20-р анги
 • 09:45
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 71,72-р анги
 • 11:15
  "Теле хичээл: 7-р анги-Физик "
 • 11:35
  Теле хичээл: 7-р анги-Дүрслэх урлаг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Гал тогоо" ОАК 6.1,2-р анги
 • 13:05
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№26)
 • 13:25
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:№26)
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  Хүүхдийн хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№41,42)
 • 14:55
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт(Анхан шат:№22)
 • 15:15
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт(Дунд шат:№22)
 • 15:35
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт(Гүнзгий шат:№22)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Тамирын багш" 1.17,18-р анги
 • 17:00
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.17,18-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 2.21,22-р анги
 • 18:40
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 7.21,22-р анги
 • 19:30
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 73,74-р анги
 • 21:00
  "Би багш" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гал тогоо" ОАК 6.3,4-р анги
 • 23:10
  "Тамирын багш" 1.19,20-р анги
 • 00:05
  Эфир завсарлага

12-02

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2.10-р анги
 • 07:21
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.17-р анги
 • 07:45
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 2.21-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:15
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 2.22-р анги
 • 08:30
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.4-р анги
 • 08:40
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.17,18-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 7.21,22-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 73,74-р анги
 • 11:10
  Теле хичээл: 7-р анги-Биологи
 • 11:25
  Теле хичээл 7-р анги-Орос хэл
 • 11:45
  Теле хичээл 7-р анги-Хөгжим
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Гал тогоо" ОАК 6.3,4-р анги
 • 13:05
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№27)
 • 13:25
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:№27)
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  Хүүхдийн хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№43,44)
 • 14:55
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт(Анхан шат:№23)
 • 15:15
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт(Дунд шат:№23)
 • 15:35
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт(Гүнзгий шат:№23)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Тамирын багш" 1.19,20-р анги
 • 17:05
  "Хүрээлэн амьд ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.19,20-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 2.23,24-р анги
 • 18:40
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 7.23,24-р анги
 • 19:30
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 75,76-р анги
 • 21:00
  "Аугаа эх орны дайн" баримтат кино 16-р анги
 • 22:00
  "Гал тогоо" ОАК 6.5,6-р анги
 • 23:10
  "Тамирын багш" 2.1,2-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

12-03

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.1-р анги
 • 07:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.18-р анги
 • 07:45
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 2.23-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 2.24-р анги
 • 08:25
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.5-р анги
 • 08:35
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.19,20-р анги
 • 09:00
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 7.23,24-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 75,76-р анги
 • 11:15
  "Теле хичээл: 7-р анги- Англи хэл "
 • 11:35
  "Теле хичээл: 7-р анги- Монгол бичиг "
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Гал тогоо" ОАК 6.5,6-р анги
 • 13:05
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№28)
 • 13:25
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:№28)
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  Хүүхдийн хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№45,46)
 • 14:55
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт(Анхан шат:№24)
 • 15:15
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт(Дунд шат:№24)
 • 15:35
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт(Гүнзгий шат:№24)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Тамирын багш" 2.1,2-р анги
 • 17:05
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.21,22-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 2.25,26-р анги
 • 18:40
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 7.25,26-р анги
 • 19:30
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 77,78-р анги
 • 21:00
  "Би багш" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гал тогоо" ОАК 6.7,8-р анги
 • 23:10
  "Тамирын багш" 2.3,4-р анги
 • 00:05
  Эфир завсарлага

12-04

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.2-р анги
 • 07:20
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.20-22-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 2.25,26-р анги
 • 08:32
  “Миний бяцхан одой морь” 7.23-26-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 77,78-р анги
 • 11:20
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 11:50
  Аугаа уран зургууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Гал тогоо" ОАК 6.7,8-р анги
 • 13:00
  "Аугаа эх орны дайн" баримтат кино 16-р анги
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Амрыг эрье" нэвтрүүлэг
 • 14:40
  "Тамирын багш" 2.3,4-р анги
 • 15:35
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "The Models" шоу нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Аугаа уран зургууд нэвтрүүлэг
 • 17:50
  "Ай Ёо" ток шоу
 • 19:00
  “Миний бяцхан одой морь” 8.1-р анги
 • 19:30
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 79,80-р анги
 • 21:00
  "The Noise" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Кавказад болсон явдал " УСК
 • 23:40
  "95%" ОАК 5,6 анги
 • 01:10
  Эфир завсарлага

12-05

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:00
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.3-р анги
 • 07:15
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.20-22-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 2.25,26-р анги
 • 08:30
  “Миний бяцхан одой морь” 7.23-26.8,1-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 79,80-р анги
 • 11:20
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 11:45
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Монголын алтан хоолойтнууд" тоглолт 1-р хэсэг
 • 13:00
  "The Noise" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Кавказад болсон явдал " УСК
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  “Миний бяцхан одой морь ” Экуастрагийн охид
 • 17:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.23,24-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 2.27-р анги
 • 18:25
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 4.9-р анги
 • 18:40
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 8.2,3-р анги
 • 19:30
  "Миний гайхалтай амьдрал" ОАК 81,82-р анги
 • 21:00
  "The Models " шоу нэвтрүүлэг
 • 22:20
  "95%" ОАК 7,8 анги
 • 23:40
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

XII/0120:35

MovieBox

"Тэнгэрийн хүү Тор (Thor)" УСК

XII/0107:15

NTV

"Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 41,43

XII/0116:00

TV9

"Сигам" МУСК