11-30

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 08:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:30
  Бага үдийн цэнэг
 • 09:50
  "Жүжүгийн нууц" Хүүхэлдэйн кино 22-р анги
 • 10:05
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино 64,65-р анги
 • 10:20
  "Галзуу зугаалга" МУСК
 • 12:00
  "Харь орны шоронд" Баримтат кино 2-р анги /давталт/
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:30
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр /давталт/
 • 14:00
  "Эзел" Олон ангит кино 118-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Теле хичээл 2-р анги" Монгол хэл
 • 15:50
  "Жүжүгийн нууц" Хүүхэлдэйн кино 22-р анги
 • 16:05
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино 64,65-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хао Ланы домог" Олон ангит кино 45-р анги /давталт/
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Кайрос" СОАК 6-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Харь орны шоронд" Баримтат кино 3-р анги
 • 21:30
  "Хао Ланы домог" Олон ангит кино 46-р анги
 • 22:30
  "Кайрос" СОАК 6-р анги /давталт/
 • 23:40
  "Эзел" Олон ангит кино 118-р анги
 • 00:30
  Эфир завсарласан

12-01

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 08:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:30
  Бага үдийн цэнэг
 • 09:50
  "Жүжүгийн нууц" Хүүхэлдэйн кино 23-р анги
 • 10:05
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино 66,67-р анги
 • 10:20
  "Код" МУСК
 • 12:00
  "Харь орны шоронд" Баримтат кино 3-р анги /давталт/
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:30
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр /давталт/
 • 14:00
  "Эзел" Олон ангит кино 119-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Теле хичээл 2-р анги" Математик
 • 15:50
  "Жүжүгийн нууц" Хүүхэлдэйн кино 23-р анги
 • 16:05
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино 66,67-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хао Ланы домог" Олон ангит кино 46-р анги /давталт/
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Кайрос" СОАК 7-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Харь орны шоронд" Баримтат кино 4-р анги
 • 21:30
  "Хао Ланы домог" Олон ангит кино 47-р анги
 • 22:30
  "Кайрос" СОАК 7-р анги /давталт/
 • 23:40
  "Эзел" Олон ангит кино 119-р анги
 • 00:30
  Эфир завсарласан

12-02

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 08:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:30
  Бага үдийн цэнэг
 • 09:50
  "Жүжүгийн нууц" Хүүхэлдэйн кино 24-р анги
 • 10:05
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино 68,69-р анги
 • 10:20
  "ТюТю" МУСК
 • 12:00
  "Харь орны шоронд" Баримтат кино 4-р анги /давталт/
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:30
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр /давталт/
 • 14:00
  "Эзел" Олон ангит кино 120-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Теле хичээл 2-р анги" Хүн ба орчин
 • 15:50
  "Жүжүгийн нууц" Хүүхэлдэйн кино 24-р анги
 • 16:05
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино 68,69-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хао Ланы домог" Олон ангит кино 47-р анги /давталт/
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Кайрос" СОАК 8-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "VIP" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Реакц" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хао Ланы домог" Олон ангит кино 48-р анги
 • 22:30
  "Кайрос" СОАК 8-р анги /давталт/
 • 23:40
  "Эзел" Олон ангит кино 120-р анги
 • 00:30
  Эфир завсарласан

12-03

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 08:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:30
  Бага үдийн цэнэг
 • 09:50
  "Жүжүгийн нууц" Хүүхэлдэйн кино 25-р анги
 • 10:05
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино 70,71-р анги
 • 10:20
  "Зүүдэнд оромгүй явдал" МУСК
 • 12:00
  "VIP" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:30
  "Реакц" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:30
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр /давталт/
 • 14:00
  "Эзел" Олон ангит кино 121-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Теле хичээл 2-р анги" Монгол хэл
 • 15:50
  "Жүжүгийн нууц" Хүүхэлдэйн кино 25-р анги
 • 16:05
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино 70,71-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хао Ланы домог" Олон ангит кино 48-р анги /давталт/
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Кайрос" СОАК 9-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Харь орны шоронд" Баримтат кино 5-р анги
 • 21:30
  "Хао Ланы домог" Олон ангит кино 49-р анги
 • 22:30
  "Кайрос" СОАК 9-р анги /давталт/
 • 23:40
  "Эзел" Олон ангит кино 121-р анги
 • 00:30
  Эфир завсарласан

12-04

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 09:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:10
  Бага үдийн цэнэг
 • 09:30
  Инээдээр дархлаагаа дэмжье
 • 10:10
  "Үер" МУСК
 • 11:50
  "Жүжүгийн нууц" Хүүхэлдэйн кино /давталт/
 • 13:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:10
  "Хао Ланы домог" Олон ангит кино 45-р анги
 • 14:00
  "Хао Ланы домог" Олон ангит кино 46-р анги
 • 14:50
  "Хао Ланы домог" Олон ангит кино 47-р анги
 • 15:40
  "Кайрос" СОАК 5-р анги
 • 16:50
  "Кайрос" СОАК 6-р анги
 • 18:00
  "VIP" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:30
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 18:40
  O'Couture брэнд "9 эрдэнийн орон" загварын шоу
 • 19:30
  "С1 Долоо хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  Ажлын байрны хүчирхийлэл,дарамтгүй орчин бүрдүүлэх хэм хэмжээ тусгах нь: Үлгэрчилсэн загвар
 • 20:30
  "Нийслэл аав" Реалити шоу
 • 22:00
  "SANJAA SHOW"
 • 23:20
  "Амлалт" УСК
 • 01:20
  Эфир завсарласан

12-05

 • 08:00
  "Start" Дасгалын хөтөлбөр
 • 09:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:10
  Бага үдийн цэнэг
 • 09:30
  "С1 Долоо хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 10:10
  "Нийслэл аав" Реалити шоу /давталт/
 • 11:30
  "Нандин эрдэнэ" МУСК
 • 13:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:10
  "Хао Ланы домог" Олон ангит кино 48-р анги
 • 14:00
  "Хао Ланы домог" Олон ангит кино 49-р анги
 • 14:50
  "Кайрос" СОАК 7-р анги
 • 16:10
  "Кайрос" СОАК 8-р анги
 • 17:20
  "Кайрос" СОАК 9-р анги
 • 18:30
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 18:40
  "Хот" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Жүжүгийн нууц" Хүүхэлдэйн кино /давталт/
 • 19:50
  Улсын Их Хурлын цаг
 • 20:20
  "Амьдрал бол... Осоржаамаа" МУСК
 • 21:30
  "Реакц" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 22:00
  "Танхай бөө" УСК
 • 00:20
  "SANJAA SHOW" /давталт/
 • 01:40
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

XII/0120:35

MovieBox

"Тэнгэрийн хүү Тор (Thor)" УСК

XII/0107:15

NTV

"Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 41,43

XII/0116:00

TV9

"Сигам" МУСК