11-30

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.19-20
 • 07:35
  Мини Форс II.5-6
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Бяцхан автобус Таёо V.7-8
 • 09:00
  Да Винчи - Үүнийг мэдэх үү? 25
 • 09:30
  Да Винчи - Амьтдын ертөнц 5-6
 • 09:40
  Да Винчи - Би том болохоороо 13
 • 10:00
  Миний найз Watch car 29-30
 • 10:30
  Миний бяцхан одой морь-Нөхөрлөлийн галзуу хулгана
 • 12:00
  Learn to Draw - Хайрцган хот 6
 • 12:15
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 49-50
 • 12:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 48-49
 • 12:30
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 52-53
 • 12:40
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 12:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 50
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.19-20
 • 13:30
  Врумиз II.7-8
 • 14:05
  Гэр бүлийн цаг нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд I.26
 • 15:00
  Бяцхан автобус Таёо V.9-12
 • 16:00
  Да Винчи - Оюун ухааны бүтээл 13
 • 16:10
  Да Винчи - Амьтдыг судлахуй 6
 • 16:35
  Да Винчи - Сиэста Зи II.3
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.21-22
 • 17:35
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 7-8
 • 18:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 54-55
 • 18:10
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 18:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 50
 • 18:30
  Learn to Draw - Хайрцган хот 6
 • 18:45
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 49-50
 • 18:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 51
 • 19:00
  Миний найз Watch car 31-32
 • 19:30
  Бяцхан багш англи хэлний хичээл
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь I.5
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Цэнхэр хаврын жим 3-4
 • 22:00
  Миний бяцхан одой морь-Эквестрия охид
 • 23:00
  Эфир хаасан

12-01

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.21-22
 • 07:35
  Мини Форс II.7-8
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Бяцхан автобус Таёо V.11-12
 • 09:00
  Да Винчи - Оюун ухааны бүтээл 13
 • 09:25
  Да Винчи - Амьтдыг судлахуй 6
 • 09:35
  Да Винчи - Сиэста Зи II.3
 • 10:00
  Миний найз Watch car 31-32
 • 10:30
  Миний бяцхан одой морь-Эквестрия охид
 • 12:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 54-55
 • 12:10
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 12:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 50
 • 12:30
  Learn to Draw - Хайрцган хот 6
 • 12:45
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 49-50
 • 12:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 51
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.21-22
 • 13:30
  Бяцхан багш англи хэлний хичээл
 • 14:05
  Гэр бүлийн цаг нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд II.1
 • 15:00
  Бяцхан автобус Таёо V.13-16
 • 16:00
  Да Винчи - Ёо ёо ажиллагаа IV.3
 • 16:30
  Да Винчи - Босс жаалууд 13
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.23-24
 • 17:35
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 9-10
 • 18:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 8
 • 18:15
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 50-51
 • 18:25
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 18:35
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 54-55
 • 19:00
  Миний найз Watch car 33-34
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь I.6
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Цэнхэр хаврын жим 5-6
 • 22:00
  Миний бяцхан одой морь-Нөхөрлөлийн тэмцэл
 • 23:00
  Эфир хаасан

12-02

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.23-24
 • 07:35
  Мини Форс II.9-10
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Бяцхан автобус Таёо V.15-16
 • 09:00
  Да Винчи - Ёо ёо ажиллагаа IV.3
 • 09:30
  Да Винчи - Босс жаалууд 13
 • 10:00
  Миний найз Watch car 33-34
 • 10:30
  Миний бяцхан одой морь-Нөхөрлөлийн тэмцэл
 • 12:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 8
 • 12:15
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 50-51
 • 12:25
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 12:35
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 54-55
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.23-24
 • 13:30
  Врумиз II.9-10
 • 14:05
  Гэр бүлийн цаг нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд II.2
 • 15:00
  Бяцхан автобус Таёо V.17-20
 • 16:00
  Да Винчи - Том шинжлэх ухаан III.13
 • 16:25
  Да Винчи - Үүнийг мэдэх үү? 26
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.25-26
 • 17:35
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 11-12
 • 18:00
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 9
 • 18:10
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 8
 • 18:25
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 50-51
 • 18:35
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшин 49-50
 • 18:45
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 52-53
 • 19:00
  Миний найз Watch car 35-36
 • 19:30
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь I.7
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Цэнхэр хаврын жим 7-8
 • 22:00
  Миний бяцхан одой морь-Эверфригийн домог
 • 23:00
  Эфир хаасан

12-03

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.25-26
 • 07:35
  Мини Форс II.11-12
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Бяцхан автобус Таёо V.19-20
 • 09:00
  Да Винчи - Том шинжлэх ухаан III.13
 • 09:25
  Да Винчи - Үүнийг мэдэх үү? 26
 • 10:00
  Миний найз Watch car 35-36
 • 10:30
  Миний бяцхан одой морь-Эверфригийн домог
 • 12:00
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 9
 • 12:10
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 8
 • 12:25
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 50-51
 • 12:35
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшин 49-50
 • 12:45
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 52-53
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.25-26
 • 13:30
  Врумиз II.13-14
 • 14:05
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд II.3
 • 15:00
  Бяцхан автобус Таёо V.21-24
 • 16:00
  Да Винчи - Гайхалтай шинэ нээлтүүд 13
 • 16:30
  Да Винчи - Бяцхан зурагчид 1
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро I.1-4
 • 17:35
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 13-14
 • 18:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 54-55
 • 18:10
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 52-5
 • 18:20
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 51-52
 • 18:25
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 56-57
 • 18:35
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 9
 • 18:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 54
 • 19:00
  Миний найз Watch car 37-38
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь I.8
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Цэнхэр хаврын жим 9-10
 • 22:00
  Миний бяцхан одой морь-Солонгон чулуу
 • 23:00
  Эфир хаасан

12-04

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Мини Форс II.3-9
 • 08:25
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 5-6
 • 09:00
  Da Vinci - Үүнийг мэдэх үү? 25
 • 09:30
  Da Vinci - Амьтдын ертөнц 5-6
 • 09:40
  Da Vinci - Би том болохоороо 13
 • 10:00
  Цэнхэр хаврын жим 1-5
 • 12:20
  Врумиз II.5-9
 • 13:35
  Хувирагч роботууд I.25-26
 • 14:35
  Бяцхан автобус Таёо V.5-6
 • 15:00
  Гэр бүлийн цаг нэвтрүүлэг
 • 15:20
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.19-22
 • 16:35
  Миний найз Watch car 29-33
 • 18:00
  Learn to Draw - Хайрцган хот 6
 • 18:15
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 49-50
 • 18:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 48-49
 • 18:30
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 52-53
 • 18:40
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 18:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 50
 • 19:00
  Миний бяцхан одой морь I.4-6
 • 20:30
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Миний бяцхан одой морь-Эверфригийн домог
 • 22:25
  Миний бяцхан одой морь-Нөхөрлөлийн галзуу хулгана
 • 23:00
  Эфир хаах

12-05

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Мини Форс II.6-12
 • 08:25
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 7-8
 • 09:00
  Да Винчи - Оюун ухааны бүтээл 13
 • 09:25
  Да Винчи - Амьтдыг судлахуй 6
 • 09:40
  Да Винчи - Сиэста Зи II.3
 • 10:00
  Цэнхэр хаврын жим 6-10
 • 12:25
  Бяцхан багш англи хэлний хичээл
 • 13:00
  Врумиз II.10-14
 • 14:05
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Бяцхан автобус Таёо V.7-8
 • 15:00
  Гэр бүлийн цаг нэвтрүүлэг
 • 15:20
  Бяцхан оцон шувуу Пороро VI.23-26
 • 16:35
  Миний найз Watch car 34-38
 • 18:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 8
 • 18:15
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 50-51
 • 18:25
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 18:35
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 54-55
 • 19:00
  Миний бяцхан одой морь I.7-8
 • 20:10
  Мөнх Тунх V.1
 • 20:30
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Миний бяцхан одой морь-Солонгон чулуу
 • 22:25
  Миний бяцхан одой морь-Нөхөрлөлийн галзуу хулгана
 • 23:00
  Эфир хаасан

Олон Саналтай

XII/0120:35

MovieBox

"Тэнгэрийн хүү Тор (Thor)" УСК

XII/0107:15

NTV

"Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 41,43

XII/0116:00

TV9

"Сигам" МУСК