11-30

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "Бизнес тайм"
 • 10:20
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 11:10
  "Шинкалион" Японы оак 73,74-р анги
 • 12:00
  "Яллагч" ОАК 7-р анги
 • 13:10
  "60 секунд"
 • 13:20
  "Гуанз"
 • 14:00
  "Сонин хачин"
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Авдрын мухарт:Нэвтэрхий толь"
 • 15:50
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 16:40
  "Хайр царцаасан өвөл" Японы оак 4-р анги
 • 17:30
  "Шинкалион" Японы оак 75,76-р анги
 • 18:20
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Яллагч" ОАК 8-р анги
 • 21:10
  "Ам нээвэл" ярилцлага
 • 22:10
  "Хайр царцаасан өвөл" Японы оак 5-р анги
 • 23:10
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  Эфир завсарлага

12-01

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "Бизнес тайм"
 • 10:20
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 11:10
  "Шинкалион" Японы оак 75,76-р анги
 • 12:00
  "Яллагч" ОАК 8-р анги
 • 13:00
  "Ам нээвэл" ярилцлага
 • 14:00
  "Баримтат кино"
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Ухаарал хайрлахуй"
 • 15:50
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 16:40
  "Хайр царцаасан өвөл" Японы оак 5-р анги
 • 17:30
  "Өөдөсхөн" хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги
 • 18:20
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Яллагч" ОАК 9-р анги
 • 21:10
  "10000 төгрөг"
 • 21:50
  "Tem's night show"
 • 22:25
  "Хайр царцаасан өвөл" Японы оак 6-р анги
 • 23:10
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  Эфир завсарлага

12-02

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "Бизнес тайм"
 • 10:20
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 11:10
  "Өөдөсхөн" хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги
 • 12:00
  "Яллагч" ОАК 9-р анги
 • 13:00
  "10000 төгрөг"
 • 13:40
  "Tem's night show"
 • 14:10
  "Сонин хачин"
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 16:10
  "Хайр царцаасан өвөл" Японы оак 6-р анги
 • 17:00
  "Өөдөсхөн" хүүхэлдэйн кино 3,4-р анги
 • 17:50
  "Хонхор БМХҮТП" үзүүлж байна
 • 18:20
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Яллагч" ОАК 10-р анги
 • 21:10
  "New wave"
 • 21:50
  "Хайр царцаасан өвөл" Японы оак 7-р анги
 • 22:40
  "Урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
 • 00:20
  Эфир завсарлага

12-03

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "Бизнес тайм"
 • 10:20
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 11:10
  "Өөдөсхөн" хүүхэлдэйн кино 3,4-р анги
 • 12:00
  "Яллагч" ОАК 10-р анги
 • 13:00
  "Хонхор БМХҮТП" үзүүлж байна
 • 13:30
  "Сонин хачин"
 • 13:50
  "New wave"
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Ухаарал хайрлахуй"
 • 15:50
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 16:40
  "Хайр царцаасан өвөл" Японы оак 7-р анги
 • 17:30
  "Өөдөсхөн" хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
 • 18:20
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Аалз" ОАК 1-р анги
 • 21:10
  "Дэлхий хавтгай"
 • 22:00
  "Хонхор БМХҮТП" үзүүлж байна
 • 22:30
  "Илгээлтийн зөнч Атарү" Японы оак 1-р анги
 • 23:20
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:35
  Эфир завсарлага

12-04

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "Өөдөсхөн" хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
 • 10:30
  "Ёо ёо-г анагаах нь"
 • 12:00
  "Яллагч" ОАК 7,8,9-р анги
 • 14:30
  "Дэлхий хавтгай"
 • 15:20
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:50
  "Хонхор БМХҮТП" үзүүлж байна
 • 16:20
  "Илгээлтийн зөнч Атарү" Японы оак 1-р анги
 • 17:20
  "Өөдөсхөн" хүүхэлдэйн кино 7,8-р анги
 • 18:10
  "2019 O Couture show"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Аалз" ОАК 2-р анги
 • 21:10
  "Сүүлчийн хундага" Анна Ахматова
 • 22:00
  "Урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
 • 23:30
  "Илгээлтийн зөнч Атарү" Японы оак 1-р анги
 • 00:30
  Эфир завсарлага

12-05

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "Өөдөсхөн" хүүхэлдэйн кино 7,8-р анги
 • 10:30
  "Ёо ёо-г анагаах нь"
 • 12:00
  "Яллагч" ОАК 10-р анги
 • 12:50
  "Аалз" ОАК 1,2-р анги
 • 14:30
  "УИХ-ын цаг"
 • 15:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:30
  "2019 O Couture show"
 • 16:20
  "Сүүлчийн хундага" Анна Ахматова
 • 17:00
  "Манцуйтай тамирчин"
 • 17:30
  "Өөдөсхөн" хүүхэлдэйн кино 9,10-р анги
 • 18:20
  "Хонхор БМХҮТП" үзүүлж байна
 • 19:00
  "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Аалз" ОАК 3-р анги
 • 21:10
  "Танайд хоноё"
 • 22:30
  "Илгээлтийн зөнч Атарү" Японы оак 2-р анги
 • 23:20
  "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

XII/0120:35

MovieBox

"Тэнгэрийн хүү Тор (Thor)" УСК

XII/0107:15

NTV

"Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 41,43

XII/0116:00

TV9

"Сигам" МУСК