11-30

 • 01:10
  "Сайн уу багшаа" ОАК 10
 • 02:20
  "Мөшгөгч" ОАК 15
 • 03:25
  Мэдээ
 • 04:15
  Эфир завсар
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 21,22
 • 07:15
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 37-40
 • 07:40
  "Сайн уу багшаа" ОАК 10
 • 08:50
  "Мөшгөгч" ОАК 15
 • 10:00
  СӨБ-ын теле хичээл:"Байгаль, нийгмийн орчин" бага, дунд бүлэг
 • 10:10
  СӨБ-ын теле хичээл:"Хөдөлгөөн,эрүүл мэнд" ахлах бэлтгэл бүлэг
 • 10:30
  Теле хичээл: "Монгол хэл" 1-р анги
 • 10:50
  "Моралаш" хүүхдийн цуврал
 • 11:00
  Мэдээ
 • 11:25
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 46,47
 • 11:45
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ОАК 42
 • 12:35
  "Моралаш" хүүхдийн цуврал
 • 12:45
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 21,22
 • 13:15
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 46-49
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:25
  Нано бальзам
 • 14:30
  "Цэцэгцлэгч" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Тэгээс тэг" асуудал хөндсөн сурвалжилга
 • 15:30
  "Моралаш" хүүхдийн цуврал
 • 15:50
  СӨБ-ын теле хичээл:"Байгаль, нийгмийн орчин" бага, дунд бүлэг
 • 16:00
  СӨБ-ын теле хичээл:"Хөдөлгөөн,эрүүл мэнд" ахлах бэлтгэл бүлэг
 • 16:20
  Теле хичээл: "Монгол хэл" 1-р анги
 • 16:40
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 21,22
 • 17:05
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 37-40
 • 17:35
  "Сайн уу багшаа" ОАК 11
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:05
  "Мөшгөгч" ОАК 16
 • 21:40
  "Улаан бал" ярилцлага
 • 23:30
  "IG" шоу 2
 • 00:30
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ОАК 42

12-01

 • 01:20
  "Сайн уу багшаа" ОАК 11
 • 02:30
  "Мөшгөгч" ОАК 16
 • 03:35
  Мэдээ
 • 04:25
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 23,24
 • 07:15
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 41,43
 • 07:40
  "Сайн уу багшаа" ОАК 11
 • 08:50
  "Мөшгөгч" ОАК 16
 • 10:00
  СӨБ-ын теле хичээл:"Дүрслэх урлаг, эрүүл мэнд" бага, дунд бүлэг
 • 10:10
  СӨБ-ын теле хичээл:"Математикийн энгийн төсөөлөл" ахлах бэлтгэл бүлэг
 • 10:30
  Теле хичээл: "Математик" 1-р анги
 • 10:50
  "Моралаш" хүүхдийн цуврал
 • 11:00
  Мэдээ
 • 11:25
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 50,51
 • 11:45
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ОАК 43
 • 12:35
  "Моралаш" хүүхдийн цуврал
 • 12:45
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 23,24
 • 13:15
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 50-53
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:25
  Нано бальзам
 • 14:30
  "Эхнэрийн заавраар" шоу 4.5
 • 15:50
  СӨБ-ын теле хичээл:"Дүрслэх урлаг, эрүүл мэнд" бага, дунд бүлэг
 • 16:00
  СӨБ-ын теле хичээл:"Математикийн энгийн төсөөлөл" ахлах бэлтгэл бүлэг
 • 16:20
  Теле хичээл: "Математик" 1-р анги
 • 16:40
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 23,24
 • 17:05
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 41-44
 • 17:35
  "Сайн уу багшаа" ОАК 12
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:00
  "COREX" Блокчэйний нээлт / шууд/
 • 22:00
  "Жинхэнэ эрчүүд" ОАК 4
 • 23:00
  "Мартагдсан улирал" ОАК
 • 00:25
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ОАК 42

12-02

 • 01:15
  "Сайн уу багшаа" ОАК 12
 • 02:25
  "Эх орон дуудаж байна" МУСК
 • 03:45
  Мэдээ
 • 04:35
  Эфир заварлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 25,26
 • 07:15
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 45-48
 • 07:40
  "Сайн уу багшаа" ОАК 12
 • 08:50
  "Удаан" кино драм
 • 10:00
  СӨБ-ын теле хичээл:"Хөдөлгөөн, эрүүл мэнд" бага, дунд бүлэг
 • 10:10
  СӨБ-ын теле хичээл:"Математикийн энгийн төсөөлөл" ахлах бэлтгэл бүлэг
 • 10:30
  Теле хичээл: "Математик" 1-р анги
 • 10:50
  "Моралаш" хүүхдийн цуврал
 • 11:00
  Мэдээ
 • 11:25
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 54,55
 • 11:45
  "Наран тушаа хаалганы намхан жаахан бүсгүй" ОАК 1
 • 12:35
  "Моралаш" хүүхдийн цуврал
 • 12:45
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 25,26
 • 13:15
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 54-57
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:25
  Нано бальзам
 • 14:30
  "Улаан бал" ярилцлага
 • 15:50
  СӨБ-ын теле хичээл:"Хөдөлгөөн, эрүүл мэнд" бага, дунд бүлэг
 • 16:00
  СӨБ-ын теле хичээл:"Математикийн энгийн төсөөлөл" ахлах бэлтгэл бүлэг
 • 16:20
  Теле хичээл: "Математик" 1-р анги
 • 16:40
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 25,26
 • 17:05
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 45-48
 • 17:35
  "Сайн уу багшаа" ОАК 13
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:05
  "Нийслэл хүүхэн" ОАК 1
 • 21:40
  "NCD Group" үзүүлж байна
 • 22:00
  "Гэрэлт ертөнц" ОАК 1
 • 23:05
  "Учируулж өгөөч" кино драм
 • 00:30
  "Наран тушаа хаалганы намхан жаахан бүсгүй" ОАК 1

12-03

 • 01:20
  "Сайн уу багшаа" ОАК 13
 • 02:30
  "Нийслэл хүүхэн" ОАК 1
 • 03:35
  Мэдээ
 • 04:25
  Эфир заварлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 3,4
 • 07:15
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 49-52
 • 07:40
  "Сайн уу багшаа" ОАК 13
 • 08:50
  "Нийслэл хүүхэн" ОАК 1
 • 10:00
  СӨБ-ын теле хичээл:"Хөгжим" бага, дунд бүлэг
 • 10:10
  СӨБ-ын теле хичээл:"Байгаль,нийгмийн орчин" ахлах бэлтгэл бүлэг
 • 10:30
  Теле хичээл: "Нийгэм ахуйн баримжаа" 1-р анги
 • 10:50
  "Моралаш" хүүхдийн цуврал
 • 11:00
  Мэдээ
 • 11:25
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 58,61
 • 11:45
  "Наран тушаа хаалганы намхан жаахан бүсгүй" ОАК 2
 • 12:35
  "Моралаш" хүүхдийн цуврал
 • 12:45
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 3,4
 • 13:15
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 54-57
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:25
  Нано бальзам
 • 14:30
  "Мора" бүрэн хэмжээний хүүхэлдэйн кино
 • 15:50
  СӨБ-ын теле хичээл:"Хөгжим" бага, дунд бүлэг
 • 16:00
  СӨБ-ын теле хичээл:"Байгаль,нийгмийн орчин" ахлах бэлтгэл бүлэг
 • 16:20
  Теле хичээл: "Нийгэм ахуйн баримжаа" 1-р анги
 • 16:40
  "Өв соёл" Ёохор
 • 17:00
  "Хонхор барилгын материалын худалдаа,үйлдвэрлэл,технологийн парк" нэвтрүүлэг
 • 17:35
  "Сайн уу багшаа" ОАК 14
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:05
  "Нийслэл хүүхэн" ОАК 2
 • 21:40
  "Өв соёл" буриад гутал
 • 22:00
  "Жинхэнэ эрчүүд" ОАК 5
 • 23:00
  "Бид хоёрын унтаж чадахгүй шалтгаан" кино драм
 • 00:25
  "IG" шоу 2

12-04

 • 01:30
  "Наран тушаа хаалганы намхан жаахан бүсгүй" ОАК 2
 • 02:15
  "Нийслэл хүүхэн" ОАК 2
 • 03:20
  Мэдээ
 • 04:10
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 3,4
 • 07:15
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 1-4
 • 07:40
  "Хятадын шинэ төрх" баримтат кино
 • 08:50
  "Нийслэл хүүхэн" ОАК 2
 • 10:00
  "Морин өртөө" нэвтрүүлэг 11
 • 11:00
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг
 • 11:45
  "Наран тушаа хаалганы намхан жаахан бүсгүй" ОАК 3
 • 12:35
  "Моралаш" хүүхдийн цуврал
 • 12:45
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 3,4
 • 13:15
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 62-65
 • 14:00
  "Монголчууд Америкт" нэвтрүүлэг 22
 • 14:30
  "Эхнэрийн заавраар" шоу 4.5
 • 15:50
  "Моралаш" хүүхдийн цуврал
 • 16:10
  "Есөн эрдэнэ"загварын шоу
 • 17:00
  "Морин өртөө" нэвтрүүлэг 13
 • 18:00
  "Хонхор барилгын материалын худалдаа,үйлдвэрлэл,технологийн парк" нэвтрүүлэг
 • 18:35
  "Ноён бэрс хоёр" нэвтрүүлэг 15
 • 19:30
  "Улаан бал" тойм
 • 20:05
  "Нийслэл хүүхэн" ОАК 3
 • 21:40
  "NCD Group" үзүүлж байна
 • 22:00
  "IG" шоу 3
 • 23:20
  "Жалликатту" УСК

12-05

 • 01:10
  "Наран тушаа хаалганы намхан жаахан бүсгүй" ОАК 3
 • 01:55
  "Нийслэл хүүхэн" ОАК 4
 • 02:40
  "Нийслэл хүүхэн" ОАК 3
 • 03:45
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  "Гайхамшигт аялал" баримтат кино 10
 • 06:50
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 5,6
 • 07:15
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 5-8
 • 07:40
  "Ванган" баримтат кино
 • 08:50
  "Нийслэл хүүхэн" ОАК 3
 • 10:00
  "Морин өртөө" нэвтрүүлэг 12
 • 11:00
  "Монголчууд Америкт" нэвтрүүлэг 23
 • 11:30
  "Бумбардай аргалд явсан нь"хүүхэлдэйн кино
 • 11:45
  "Наран тушаа хаалганы намхан жаахан бүсгүй" ОАК 4
 • 12:35
  "Моралаш" хүүхдийн цуврал
 • 12:45
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 5,6
 • 13:15
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 65-68
 • 14:00
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг
 • 14:40
  "Баадмаагийн мөрөөдөл" баримтат кино
 • 15:50
  "Нарны сүүдэр" кино бүтсэн түүх
 • 16:05
  "Ноён бэрс хоёр" нэвтрүүлэг 14
 • 17:00
  "Морин өртөө" нэвтрүүлэг 14
 • 18:00
  "NCD Group" үзүүлж байна
 • 18:10
  "Сүхбаатар" хөлөг онгоцыг татан гаргасан тусгай ажиллагаа
 • 18:20
  "Хот"нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Эхнэрийн заавраар" шоу 4.6
 • 20:05
  "Нийслэл хүүхэн" ОАК 4
 • 21:20
  "Хонхор барилгын материалын худалдаа,үйлдвэрлэл,технологийн парк" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Uganda club" нэвтрүүлэг
 • 23:05
  "Манан зүсэгч" МУСК
 • 00:45
  "Наран тушаа хаалганы намхан жаахан бүсгүй" ОАК 4
 • 01:35
  Эфир завсарлав

Олон Саналтай

XII/0120:35

MovieBox

"Тэнгэрийн хүү Тор (Thor)" УСК

XII/0107:15

NTV

"Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 41,43

XII/0116:00

TV9

"Сигам" МУСК