06-07

 • 08:00
  "20 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Ярих өнцөг
 • 10:00
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 10:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 10:50
  "Капитал" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 11:20
  "Капитал" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  "Капитал" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Төв цэг Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 13:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Капитал нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Ярих өнцөг
 • 15:00
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 15:20
  "Капитал" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Ярих өнцөг
 • 17:00
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 17:20
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Ярих өнцөг
 • 19:00
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 19:20
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг" нэвтрүүлэг
 • 19:40
  Төрийн айлчлал: Польш ба Франц
 • 20:00
  "20 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Ярих өнцөг
 • 22:00
  "Монголын баялаг-330" цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:40
  "20 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:55
  Энэ өдөр Монголын түүхэнд
 • 00:00
  Эфир завсарласан

06-08

 • 08:00
  "20 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Ярих өнцөг
 • 10:00
  "УИХ-ын хаврын чуулган /шууд/"
 • 13:00
  Төв цэг Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 13:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Капитал нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "УИХ-ын хаврын чуулган /шууд/"
 • 18:00
  Ярих өнцөг
 • 19:00
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 19:20
  Зөвхөн манай дэлгэцээр-Хиймэл оюун ухаан хяналтаас гарсан уу?
 • 19:50
  "Капитал" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "20 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Ярих өнцөг
 • 22:00
  "Монголын баялаг-330" цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:40
  "20 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:55
  Энэ өдөр Монголын түүхэнд
 • 00:00
  Эфир завсарласан

06-09

 • 08:00
  "20 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Ярих өнцөг
 • 10:00
  "УИХ-ын хаврын чуулган /шууд/"
 • 13:00
  Төв цэг Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 13:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Капитал нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "УИХ-ын хаврын чуулган /шууд/"
 • 18:00
  Ярих өнцөг
 • 19:00
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 19:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 19:50
  "Капитал" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "20 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  ҮХНӨ 2023
 • 21:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Монголын баялаг-330" цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:40
  "20 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:55
  Энэ өдөр Монголын түүхэнд
 • 00:00
  Эфир завсарласан

06-10

 • 08:00
  "20 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Ярих өнцөг
 • 10:00
  "УИХ-ын хаврын чуулган /давталт/"
 • 13:00
  Төв цэг Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 13:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Капитал нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 14:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 14:50
  "Капитал" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Төв цэг" 7 хоногийн тойм
 • 15:30
  "Төв цэг" дэлхийн тойм
 • 16:00
  Үүргэвчтэй аялал-Хятадын Аншан муж
 • 17:00
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 17:20
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Капитал" нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "76:1" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Зөвлөлдөж шийдье
 • 19:00
  "Төв цэг" 7 хоногийн тойм
 • 19:30
  "Төв цэг" дэлхийн тойм
 • 20:00
  "76:1" нэвтрүүлэг
 • 20:20
  "Капитал" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Хот" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Insight 2.0-Монгол дахь АНУ-ын Худалдааны Танхим
 • 21:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Монголын баялаг-330" цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:40
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 23:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:55
  Энэ өдөр Монголын түүхэнд
 • 00:00
  Эфир завсарласан

06-11

 • 08:00
  "Төв цэг" 7 хоногийн тойм
 • 08:30
  "Төв цэг" дэлхийн тойм
 • 09:00
  Ярих өнцөг
 • 10:00
  "УИХ-ын хаврын чуулган /давталт/"
 • 13:00
  Төв цэг Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 13:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Капитал нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 14:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 14:50
  "Капитал" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Төв цэг" 7 хоногийн тойм
 • 15:30
  "Төв цэг" дэлхийн тойм
 • 16:00
  Үүргэвчтэй аялал-Хятадын Аншан муж
 • 17:00
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 17:20
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Капитал" нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "76:1" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Зөвлөлдөж шийдье
 • 19:00
  "Төв цэг" 7 хоногийн тойм
 • 19:30
  "Төв цэг" дэлхийн тойм
 • 20:00
  "76:1" нэвтрүүлэг
 • 20:20
  "Капитал" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Хот" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Insight 2.0-Монгол дахь АНУ-ын Худалдааны Танхим
 • 21:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Монголын баялаг-330" цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:40
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 23:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:55
  Энэ өдөр Монголын түүхэнд
 • 00:00
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

VI/0814:40

MovieBox

"Тэнгэрийн сургууль (Sky High)" УСК

VI/0820:40

MovieBox

"Харри Поттер ба Үхлийн шүтээн 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 1)" УСК

VI/0819:30

MovieBox

"Марта эгч" ОАК (I.5,6-р анги)