10-07

 • 08:00
  Төв цэг дэлхийн дахинд
 • 08:15
  Энэ өдөр Монголын түүхэнд
 • 08:20
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 08:25
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 08:50
  "Капитал" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Ярих өнцөг
 • 10:00
  УИХ-ын 2022 оны намрын ээлжит чуулган /шууд/
 • 13:00
  Байр суурь ярилцлага
 • 14:00
  Энэ өдөр үйл явдал
 • 14:30
  "Төв цэг" Зочны ярилцлага
 • 14:50
  Энэ өдөр Монголын түүхэнд
 • 14:55
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 15:00
  УИХ-ын 2022 оны намрын ээлжит чуулган /шууд/
 • 19:00
  "Төв цэг" 7 хоногийн тойм
 • 19:30
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 19:50
  Энэ өдөр Монголын түүхэнд
 • 19:55
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 20:00
  Ярих өнцөг
 • 21:00
  "Төв цэг" дэлхий дахинд
 • 21:20
  "Капитал" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  Энэ өдөр Монголын түүхэнд
 • 21:55
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 22:00
  "Монголын баялаг-330" цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:40
  "Байр суурь" ярилцлага
 • 23:40
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:55
  Энэ өдөр Монголын түүхэнд
 • 00:00
  Эфир завсарласан

10-08

 • 08:00
  Төв цэг 7 хоногийн тойм
 • 08:30
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 08:50
  "Капитал" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Ярих өнцөг
 • 10:00
  УИХ-ын нэгдсэн чуулган
 • 15:00
  "Төв цэг" дэлхий дахинд
 • 15:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 15:35
  Энэ өдөр Монголын түүхэнд
 • 15:40
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 15:45
  "Хүн" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Ярих өнцөг
 • 17:00
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 17:50
  "Капитал" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  УИХ-ын цаг
 • 18:30
  Энэ өдөр Монголын түүхэнд
 • 18:35
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 18:40
  "Лидер анализ" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Төв цэг" 7 хоногийн тойм
 • 19:30
  "Төв цэг" дэлхийн тойм
 • 20:00
  Ярих өнцөг
 • 21:00
  "Хот" нэвтрүүлэг
 • 21:20
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Хүн" нэвтрүүлэг
 • 21:55
  Энэ өдөр Монголын түүхэнд
 • 22:00
  "Монголын баялаг-330" цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:40
  "Лидер анализ" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 23:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:50
  Энэ өдөр Монголын түүхэнд
 • 23:55
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 00:00
  Эфир завсарласан

10-09

 • 08:00
  Төв цэг 7 хоногийн тойм
 • 08:30
  Төв цэг дэлхийн тойм
 • 09:00
  Ярих өнцөг
 • 10:00
  УИХ-ын нэгдсэн чуулган
 • 15:00
  "Төв цэг" дэлхийн тойм
 • 15:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 15:45
  "Хүн" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Ярих өнцөг
 • 17:00
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 17:50
  "Капитал" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  УИХ-ын цаг
 • 18:30
  Энэ өдөр Монголын түүхэнд
 • 18:35
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 18:40
  "Лидер анализ" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Төв цэг" 7 хоногийн тойм
 • 19:30
  "Төв цэг" дэлхийн тойм
 • 20:00
  Ярих өнцөг
 • 21:00
  "Хот" нэвтрүүлэг
 • 21:20
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Хүн" нэвтрүүлэг
 • 21:55
  Энэ өдөр Монголын түүхэнд
 • 22:00
  "Монголын баялаг-330" цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:40
  "Лидер анализ" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 23:20
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:50
  Энэ өдөр Монголын түүхэнд
 • 23:55
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 00:00
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

X/0822:00

Боловсрол ТВ

"Эрвээхэйн сүүдэр" ОАК 7-р анги

X/0822:30

SBN

Зура МУСК

X/0811:25

Боловсрол ТВ

"Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг