11-30

 • 07:45
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 07:50
  Бизнес амжилт
 • 08:30
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 01,02-р анги
 • 09:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  E-Mart үзүүлж байна
 • 09:45
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 10:10
  "Залуу нас" ХОАК 26-р анги
 • 11:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:10
  НТБҮТөвийн: Эцэг эхчүүдэд зохирулсан теле хичээл: Ундны усыг зөв хадгалах, хэрэглэх
 • 11:30
  Топ сугалаа - "Азын арван байр"
 • 13:00
  Чөтгөрийн ангууч 1-р бүлгийн 1-р анги
 • 13:25
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:35
  НТБҮТөвийн: Эцэг эхчүүдэд зохирулсан теле хичээл: Ундны усыг зөв хадгалах, хэрэглэх
 • 13:55
  "Банкир" СОАК 9-р анги
 • 15:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:20
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 15:30
  Топ сугалаа - "Азын арван байр"
 • 17:00
  E-Mart үзүүлж байна
 • 17:05
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Бизнес амжилт
 • 18:00
  "Залуу нас" ХОАК 27-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 03,04-р анги
 • 19:30
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  E-Mart үзүүлж байна
 • 20:15
  Говийн гайхамшигт 6 - WWF
 • 20:30
  Чөтгөрийн ангууч 1-р бүлгийн 2-р анги
 • 21:00
  "Банкир" СОАК 10-р анги
 • 22:10
  "Академи ажиллагаа" МУСК
 • 23:50
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  Манай дэлгэцнээ

12-01

 • 07:45
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 07:50
  Бизнес амжилт
 • 08:30
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 03,04-р анги
 • 09:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  E-Mart үзүүлж байна
 • 09:45
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 10:10
  "Залуу нас" ХОАК 27-р анги
 • 11:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:10
  НТБҮТөвийн: Эцэг эхчүүдэд зохирулсан теле хичээл: Хөдөлгөөн эрүүл амьдрахуйн үндэс 1
 • 11:30
  Топ сугалаа - "Азын арван байр"
 • 13:00
  Чөтгөрийн ангууч 1-р бүлгийн 2-р анги
 • 13:25
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:35
  НТБҮТөвийн: Эцэг эхчүүдэд зохирулсан теле хичээл: Хөдөлгөөн эрүүл амьдрахуйн үндэс 1
 • 13:55
  "Банкир" СОАК 10-р анги
 • 15:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:20
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 15:30
  Топ сугалаа - "Азын арван байр"
 • 17:00
  E-Mart үзүүлж байна
 • 17:05
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Бизнес амжилт
 • 18:00
  "Залуу нас" ХОАК 28-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 05,06-р анги
 • 19:30
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  E-Mart үзүүлж байна
 • 20:15
  Бидний мэдэхгүй Монгол бөхөн - WWF
 • 20:30
  Чөтгөрийн ангууч 1-р бүлгийн 3-р анги
 • 21:00
  "Банкир" СОАК 11-р анги
 • 22:10
  Хонхор Барилгын материалын худалдаа, үйлдвэрлэл, технологийн парк
 • 22:40
  Аав МУСК
 • 00:10
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:50
  Манай дэлгэцнээ

12-02

 • 07:45
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 07:50
  Бизнес амжилт
 • 08:30
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 05,06-р анги
 • 09:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  E-Mart үзүүлж байна
 • 09:45
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 10:10
  "Залуу нас" ХОАК 28-р анги
 • 11:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:10
  НТБҮТөвийн: Эцэг эхчүүдэд зохирулсан теле хичээл: Хөдөлгөөн эрүүл амьдрахуйн үндэс 2
 • 11:30
  Топ сугалаа - "Азын арван байр"
 • 13:00
  Чөтгөрийн ангууч 1-р бүлгийн 3-р анги
 • 13:25
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:35
  НТБҮТөвийн: Эцэг эхчүүдэд зохирулсан теле хичээл: Хөдөлгөөн эрүүл амьдрахуйн үндэс 2
 • 13:55
  "Банкир" СОАК 11-р анги
 • 15:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:20
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 15:30
  Топ сугалаа - "Азын арван байр"
 • 17:00
  E-Mart үзүүлж байна
 • 17:05
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Бизнес амжилт
 • 18:00
  "Залуу нас" ХОАК 29-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 07,08-р анги
 • 19:30
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  E-Mart үзүүлж байна
 • 20:15
  Миний нутгийн дэгдээхэйнүүд - WWF
 • 20:30
  Чөтгөрийн ангууч 1-р бүлгийн 4-р анги
 • 21:00
  "Банкир" СОАК 12-р анги
 • 22:10
  Миний нууц МУСК
 • 00:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:40
  Манай дэлгэцнээ

12-03

 • 07:45
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 07:50
  Бизнес амжилт
 • 08:30
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 07,08-р анги
 • 09:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  E-Mart үзүүлж байна
 • 09:45
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 10:10
  "Залуу нас" ХОАК 29-р анги
 • 11:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:10
  НТБҮТөвийн: Эцэг эхчүүдэд зохирулсан теле хичээл: Хөдөлгөөн эрүүл амьдрахуйн үндэс 3
 • 11:30
  Топ сугалаа - "Азын арван байр"
 • 13:00
  Чөтгөрийн ангууч 1-р бүлгийн 4-р анги
 • 13:25
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:35
  НТБҮТөвийн: Эцэг эхчүүдэд зохирулсан теле хичээл: Хөдөлгөөн эрүүл амьдрахуйн үндэс 3
 • 13:55
  "Банкир" СОАК 12-р анги
 • 15:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:20
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 15:30
  Топ сугалаа - "Азын арван байр"
 • 17:00
  E-Mart үзүүлж байна
 • 17:05
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Бизнес амжилт
 • 18:00
  "Залуу нас" ХОАК 30-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 09,10-р анги
 • 19:30
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  E-Mart үзүүлж байна
 • 20:15
  "Сүхбаатар" хөлөг онгоцыг татан гаргах тусгай ажиллагаа
 • 20:30
  Чөтгөрийн ангууч 1-р бүлгийн 5-р анги
 • 21:00
  "Банкир" СОАК 13-р анги
 • 22:10
  Тэнгэрээс буусан од МУСК
 • 00:10
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:50
  Манай дэлгэцнээ

12-04

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 01,04-р анги
 • 09:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:45
  E-Mart үзүүлж байна
 • 09:50
  "Залуу нас" ХОАК 26-р анги
 • 10:35
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:50
  Бизнес амжилт
 • 11:30
  Топ сугалаа - "Азын арван байр"
 • 13:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:10
  "Залуу нас" ХОАК 27-29-р анги
 • 15:30
  Топ сугалаа - "Азын арван байр"
 • 17:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:15
  "Залуу нас" ХОАК 30-р анги
 • 18:00
  Бизнес амжилт
 • 18:40
  Чөтгөрийн ангууч 1-р бүлгийн 01,02-р анги
 • 19:30
  "Банкир" СОАК 9,10-р анги
 • 21:40
  Хонхор Барилгын материалын худалдаа, үйлдвэрлэл, технологийн парк
 • 22:10
  Бид ах дүүс /We Are Brothers/ УСК
 • 00:10
  Манай дэлгэцнээ

12-05

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 05,10-р анги
 • 09:30
  Бизнес амжилт
 • 10:10
  "Цоохор найз" хүүхэлдэйн кино 1-3-р анги - WWF
 • 10:40
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:55
  Дэлхийн хотууд: Шанхай
 • 11:30
  Топ сугалаа - "Азын арван байр"
 • 13:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:10
  "Банкир" СОАК 11,12-р анги
 • 15:30
  Топ сугалаа - "Азын арван байр"
 • 17:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:10
  Бизнес амжилт
 • 17:50
  Чөтгөрийн ангууч 1-р бүлгийн 03-05-р анги
 • 19:15
  Let's Cook
 • 19:30
  Стар мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 20:25
  E-Mart үзүүлж байна
 • 20:30
  "Банкир" СОАК 13-р анги
 • 21:40
  Хонхор Барилгын материалын худалдаа, үйлдвэрлэл, технологийн парк
 • 22:10
  Дотоод хүмүүс /Inside Men/ УСК

Олон Саналтай

XII/0120:35

MovieBox

"Тэнгэрийн хүү Тор (Thor)" УСК

XII/0107:15

NTV

"Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 41,43

XII/0116:00

TV9

"Сигам" МУСК