11-30

 • 07:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:00
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  Бизнес хөтөч
 • 08:45
  Сүлд үү, Тоо юу? Нэвтрүүлэг Токио /давталт/
 • 09:40
  Азын 10 байр
 • 10:00
  Куантико бааз олон ангит кино 2-р бүлгийн 8-р анги /давталт/
 • 11:00
  4-р ангийн Монгол хэл Төлөөний үгийн ганц ба олон тоо
 • 11:30
  5-р ангийн Нийгэм ахуйн баримжаа Миний эх орон түүх, соёлын дурсгал
 • 11:51
  6-р ангийн Математик Олон оронтой тооны үржих үйлдэл
 • 12:15
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:20
  Аялгуут соёл шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Өв соёл нэвтрүүлэг
 • 13:20
  Азын 10 байр шууд нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Зураглал
 • 14:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:00
  Манай дэлгэцнээ
 • 15:10
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Хурдан морьдын уралдаан
 • 16:20
  Бизнес хөтөч
 • 16:30
  Хийморьтой 20 шууд нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:50
  Азын 10 байр
 • 19:10
  +19 нэвтрүүлэг
 • 19:40
  Бренд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Азын 10 байр шууд нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  Гольф ба Кофе нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Куантико бааз олон ангит кино 2-р бүлгийн 9-р анги
 • 00:00
  Бизнес хөтөч
 • 00:15
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 00:50
  Эфир завсарласан

12-01

 • 07:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:00
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  Чамайг даа! Хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Бизнес хөтөч
 • 09:10
  +19 энтертайнмент нэвтрүүлэг /давталт/
 • 09:40
  Азын 10 байр
 • 10:00
  Куантико бааз олон ангит кино 2-р бүлгийн 9-р анги /давталт/
 • 11:00
  7-р ангийн Математик Ижил хуваарьтай бутархайг хасах
 • 11:27
  8-р ангийн Монгол хэл Эхээс ойролцоо утгатай үйл үгийг таних, олох
 • 11:52
  9-р ангийн Нийгэм ахуйн баримжаа Хог хаягдал
 • 12:16
  Аялгуут соёл шууд нэвтрүүлэг
 • 13:10
  Манай дэлгэцнээ
 • 13:20
  Азын 10 байр шууд нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Зураглал
 • 14:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:00
  Манай дэлгэцнээ
 • 15:10
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Хурдан морьдын уралдаан
 • 16:20
  Бизнес хөтөч
 • 16:30
  Хийморьтой 20 шууд нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:50
  Азын 10 байр
 • 19:10
  Ай Ёо ток шоу
 • 20:10
  "Сүхбаатар" хөлөг онгоцыг татан гаргах тусгай ажиллагаа
 • 20:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:25
  Манай дэлгэцнээ
 • 20:30
  Азын 10 байр шууд нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:30
  Бэхээр амилсан бүлээн сэтгэл нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Куантико бааз олон ангит кино 2-р бүлгийн 10-р анги
 • 00:00
  Бизнес хөтөч
 • 00:15
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 00:50
  Эфир завсарласан

12-02

 • 07:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:00
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  Бренд нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Бизнес хөтөч
 • 09:15
  Дэлхийн алдартнууд
 • 09:40
  Азын 10 байр
 • 10:00
  Куантико бааз олон ангит кино 2-р бүлгийн 10-р анги /давталт/
 • 11:00
  1-р ангийн Математик "7"-ийн тоо таних, нэмэх, хасах үйлдэл
 • 11:28
  2-р ангийн Монгол хэл “Б” авиа үсэгтэй үг, өгүүлбэр унших, бичих
 • 11:49
  3-р ангийн Нийгэм ахуйн баримжаа Мөнгөн тэмдэгтийг задлах, бүхэлдэх, хэрэглэх
 • 12:15
  Аялгуут соёл шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Дэлхийн алдартнууд нэвтрүүлэг
 • 13:20
  Азын 10 байр шууд нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Зураглал
 • 14:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:00
  Манай дэлгэцнээ
 • 15:10
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Хурдан морьдын уралдаан
 • 16:20
  Бизнес хөтөч
 • 16:30
  Хийморьтой 20 шууд нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:50
  Манай дэлгэцнээ
 • 18:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:00
  Эдийн засгийн цаг шууд нэвтрүүлэг
 • 19:40
  Мэдлэгтэй дэлгэц Хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Азын 10 байр шууд нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  Сувд нэвтрүүлэг
 • 22:40
  Азын 10 байр
 • 23:00
  Куантико бааз олон ангит кино 2-р бүлгийн 11-р анги
 • 00:00
  Бизнес хөтөч
 • 00:15
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 00:50
  Эфир завсарласан

12-03

 • 07:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:00
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  Мэдлэгтэй дэлгэц Хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 09:00
  Бизнес хөтөч
 • 09:15
  Дэлхийн шилдэг уралдаанууд Arc de triomphe
 • 09:40
  Азын 10 байр
 • 10:00
  Куантико бааз олон ангит кино 2-р бүлгийн 11-р анги /давталт/
 • 11:00
  7-р ангийн Нийгэм ахуйн баримжаа Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг ашиглах
 • 11:23
  8-р ангийн Монгол хэл Эсрэг утгатай үг
 • 11:45
  9-р ангийн Математик Процентийн бодлого бодох
 • 12:10
  Аялгуут соёл шууд нэвтрүүлэг
 • 13:10
  Өв соёл нэвтрүүлэг
 • 13:20
  Азын 10 байр шууд нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Зураглал
 • 14:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:00
  Манай дэлгэцнээ
 • 15:10
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Хурдан морьдын уралдаан
 • 16:20
  Бизнес хөтөч
 • 16:30
  Хийморьтой 20 шууд нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:50
  Азын 10 байр
 • 19:10
  Сүлд үү, Тоо юу? Нэвтрүүлэг Маврики
 • 20:00
  Азын 10 байр шууд нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  Монголын гэгээ нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Куантико бааз олон ангит кино 2-р бүлгийн 12-р анги
 • 00:00
  Бизнес хөтөч
 • 00:15
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 00:50
  Эфир завсарласан

12-04

 • 07:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:00
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  Бизнес хөтөч
 • 08:40
  Сүлд үү, Тоо юу? Нэвтрүүлэг Маврики /давталт/
 • 09:40
  Азын 10 байр
 • 10:00
  "Сүхбаатар" хөлөг онгоцыг татан гаргах тусгай ажиллагаа
 • 10:10
  Монголын гэгээ нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:10
  Дэлхийн алдартнууд нэвтрүүлэг
 • 11:30
  +19 нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Молор эрдэнийн нууцаас нууцад нэвтрүүлэг
 • 13:20
  Азын 10 байр шууд нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Зураглал
 • 14:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:00
  Эрүүл мэндийн цаг
 • 15:30
  Хурдан морьдын уралдаан
 • 16:20
  Бизнес хөтөч
 • 16:30
  Хийморьтой 20 шууд нэвтрүүлэг
 • 18:30
  “Мэдлэгтэй дэлгэц” Хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Манай дэлгэцнээ
 • 19:10
  Азын 10 байр
 • 19:30
  Бэхээр амилсан Бүлээн сэтгэл нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Азын 10 байр шууд нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 22:00
  Хүний заяа нэвтрүүлэг
 • 23:30
  Гацуурхан 2 Уран сайхны кино
 • 01:20
  Бизнес хөтөч
 • 01:35
  Эфир завсарласан

12-05

 • 07:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:00
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 08:30
  Мэдлэгтэй дэлгэц хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 09:00
  Бизнес хөтөч
 • 09:10
  Бэхээр амилсан бүлээн сэтгэл нэвтрүүлэг /давталт/
 • 09:40
  Азын 10 байр
 • 10:00
  Гацуурхан 2 Уран сайхны кино /давталт/
 • 11:50
  Хүний заяа нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:20
  Азын 10 байр шууд нэвтрүүлэг
 • 14:50
  “Гийнгоо” Хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 15:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 15:30
  Эрүүл мэндийн цаг нэвтрүүлэг /давталт/
 • 16:00
  Азын 10 байр
 • 16:20
  Бизнес хөтөч
 • 16:30
  Хийморьтой 20 шууд нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Содурлан Хүүхэд танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Эдийн засгийн цаг нэвтрүүлэг /Давталт/
 • 19:40
  Сонирхогчдын клуб нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Азын 10 байр шууд нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Мориор амилсан Монгол заяа нэвтрүүлэг
 • 22:30
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 23:00
  Гацуурхан 3 Уран сайхны кино
 • 01:40
  Бизнес хөтөч
 • 01:55
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

XII/0120:35

MovieBox

"Тэнгэрийн хүү Тор (Thor)" УСК

XII/0107:15

NTV

"Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 41,43

XII/0116:00

TV9

"Сигам" МУСК