11-30

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:20
  "Никонов" 15-р анги ОАУСК
 • 08:15
  Хошин шог
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:50
  Мэдээ
 • 12:10
  Теле хичээл 6-р анги - Уран зохиол
 • 12:30
  Теле хичээл 6-р анги - Математик
 • 12:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:55
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 13:00
  "Азийн мэдээ"
 • 13:20
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 13:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  "Хуан Жи Ни" 11 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 14:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:30
  "Топ сугалаа - АЗЫН АРВАН БАЙР" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "ТВ молл"
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:30
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:35
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:45
  "Орон орны хоол"
 • 19:00
  Цагаан шөнө 30 жил
 • 19:30
  "Хуан Жи Ни" 12 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:55
  Бизнес мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "Монгол сугалаа" шууд
 • 23:30
  "Никонов" 16-р анги ОАУСК
 • 00:25
  Эфир завсарласан

12-01

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:10
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:20
  "Никонов" 16-р анги ОАУСК
 • 08:15
  Хошин шог
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:20
  Мэдээ
 • 11:40
  Теле хичээл 6-р анги - Физик
 • 12:00
  Теле хичээл 6-р анги - Хөгжим
 • 12:05
  Теле хичээл 6-р анги - Англи хэл
 • 12:25
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 12:30
  Цагаан шөнө 30 жил
 • 13:00
  Азийн мэдээ
 • 13:20
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 13:25
  "Хуан Жи Ни" 12 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 13:45
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:30
  "Топ сугалаа - АЗЫН АРВАН БАЙР" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Дуулах өдөр 10жил
 • 17:20
  "ТВ молл"
 • 17:50
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:55
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:35
  Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойд зориулсан "Утга зохиолын шилдэг бүтээл"-ийн шагнал гардуулах ёслол
 • 19:00
  Хонхор Барилгын материалын худалдаа,үйлдвэрлэл,технологийн парк"
 • 19:30
  "Хуан Жи Ни" 13 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:50
  Бизнес мэдээ
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  "Цаг хөтөлбөр"
 • 22:00
  "Монгол сугалаа "шууд
 • 23:30
  Ууганбаяр,Түвшинсайхан - Хайрын бэлэг тоглолт
 • 01:30
  Эфир завсарласан

12-02

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:20
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:10
  Мэдээ
 • 11:30
  Теле хичээл 6-р анги - Дүрслэх урлаг
 • 11:50
  Теле хичээл 6-р анги - Монгол бичиг
 • 12:10
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 12:15
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 13:00
  Азийн мэдээ
 • 13:20
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 13:25
  "Хуан Жи Ни" 13 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 14:45
  Япон орныг тольдохуй
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:30
  "Топ сугалаа - АЗЫН АРВАН БАЙР" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Дуулах өдөр 10жил
 • 17:30
  "ТВ молл"
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:30
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:35
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:45
  "Сүхбаатар"хөлөг онгоцыг татан гаргасан тусгай ажиллагаа
 • 18:55
  "Монгол улсаа хөгжүүлье" ток шоу
 • 19:30
  "Хуан Жи Ни" 14 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:50
  Бизнес мэдээ
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "Монгол сугалаа"шууд
 • 23:30
  Нямзагд,Хандмаа - Дуулахгүй яаж явах юм бэ тоглолт
 • 01:30
  Эфир завсарласан

12-03

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:20
  "Түмний эх үзүүлж байна"
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:30
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 10:50
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 10:55
  Танд тустай агшин
 • 11:00
  Мэдээ
 • 11:20
  Теле хичээл 6-р анги - Түүх
 • 11:40
  Теле хичээл 6-р анги - Биологи
 • 12:00
  "Хуан Жи Ни" 14 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 13:20
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 13:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  "Монгол сугалаа"шууд
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:30
  "Топ сугалаа - АЗЫН АРВАН БАЙР" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Дуулах өдөр 10жил
 • 17:30
  "ТВ молл"
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:30
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:35
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Хот"
 • 19:00
  Хонхор Барилгын материалын худалдаа,үйлдвэрлэл,технологийн парк"
 • 19:30
  "Хуан Жи Ни" 15 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:50
  Бизнес мэдээ
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "Бэрх биш ээлтэй " Цагаан шөнө хамтлагийн шууд тоглолт
 • 00:00
  Эфир завсарласан

12-04

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:15
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:20
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:25
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:30
  Бизнес мэдээ
 • 07:40
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:20
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 11:25
  "Өнөөдрийн аялал"
 • 13:55
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 14:00
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:05
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 15:30
  "Топ сугалаа - АЗЫН АРВАН БАЙР" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "ТВ молл"
 • 17:30
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:35
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Эрүүл амьдарцгаая эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 18:30
  "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Ажлын дараа
 • 19:30
  "Том 6 толгой" МУСК
 • 20:50
  Бизнес мэдээ
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 23:30
  "Хуан Жи Ни" 11.12.13 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 02:30
  Эфир завсарласан

12-05

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:20
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:20
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 11:25
  "Өнөөдрийн аялал"
 • 13:55
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 14:00
  Цаг хөтөлбөрийн тойм
 • 14:30
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:35
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:40
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 15:30
  "Топ сугалаа - АЗЫН АРВАН БАЙР" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "ТВ молл"
 • 17:30
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:35
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Япон орныг тольдохуй
 • 17:55
  Бизнес мэдээ
 • 18:00
  Эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Асрагч аав"МУСК
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөрийн тойм
 • 22:00
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 23:30
  "Хуан Жи Ни" 14.15 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 01:30
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

XII/0120:35

MovieBox

"Тэнгэрийн хүү Тор (Thor)" УСК

XII/0107:15

NTV

"Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 41,43

XII/0116:00

TV9

"Сигам" МУСК