11-30

 • 08:50
  TV7 эхлэл
 • 09:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 09:45
  "Чихэрхэн охин" хүүхэлдэйн кино 16-р анги
 • 10:05
  "Алтан өргөө" МУСК
 • 11:45
  "Ус сувгийн удирдах газар" газар үзүүлж байна /богино шторк/
 • 12:00
  "Colf and coffee" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шууд/
 • 13:10
  "Ерөнхийлөгчийн туслах" МУСК
 • 15:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шууд/
 • 15:35
  "HI TEENS" шоу нэвтрүүлэг давталт/
 • 16:00
  "Хөгжилтэй дүр-Миний хайртын хурим"
 • 17:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 17:35
  "100 чухал сэдэв" үзүүлж байна
 • 19:10
  “Сүхбаатар” хөлөг онгоцыг татан гаргах тусгай ажиллагаа
 • 19:20
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шинэ/
 • 20:05
  "Хийдэл шийдэл" үзүүлж байна /давталт/
 • 21:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 21:45
  "Ус сувгийн удирдах газар" газар үзүүлж байна /богино шторк/
 • 22:00
  "Хөхөө гэрлэх дөхлөө" МУСК
 • 23:40
  TV7 төгсгөл

12-01

 • 08:50
  TV7 эхлэл
 • 09:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 09:45
  "Чихэрхэн охин" хүүхэлдэйн кино 17-р анги
 • 10:05
  "Хөхөө гэрлэх дөхлөө" МУСК
 • 11:50
  “Сүхбаатар” хөлөг онгоцыг татан гаргах тусгай ажиллагаа
 • 12:00
  "Хөгжилтэй дүр-Миний хайртын хурим"
 • 13:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шууд/
 • 13:10
  "Худалч залуу" МУСК
 • 15:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шууд/
 • 15:35
  "100 чухал сэдэв" үзүүлж байна
 • 17:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 17:35
  "Авлигатай тэмцэх газраас үзүүлж байна" /богино шторк/
 • 18:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 19:10
  "Ус сувгийн удирдах газар" газар үзүүлж байна /богино шторк/
 • 19:20
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шинэ/
 • 20:05
  "Авлигатай тэмцэх газраас үзүүлж байна" /богино шторк/
 • 20:30
  "7/24 төсөл" үзүүлж байна /шинэ/
 • 21:05
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шинэ/
 • 21:50
  "Ус сувгийн удирдах газар" газар үзүүлж байна /богино шторк/
 • 22:00
  "Хүргэн хүү" МУСК
 • 23:50
  TV7 төгсгөл

12-02

 • 08:50
  TV7 эхлэл
 • 09:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 09:45
  "Чихэрхэн охин" хүүхэлдэйн кино 18-р анги
 • 10:05
  "Хүргэн хүү" МУСК
 • 12:00
  "Ус сувгийн удирдах газар" газар үзүүлж байна
 • 12:35
  "Нэг хувь" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шууд/
 • 13:10
  "Кибер сүлжээ" МУСК
 • 15:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шууд/
 • 15:35
  "Хийдэл шийдэл" үзүүлж байна /давталт/
 • 16:35
  "Ус сувгийн удирдах газар" газар үзүүлж байна /богино шторк/
 • 17:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 17:35
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 18:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 19:10
  "Авлигатай тэмцэх газраас үзүүлж байна" /богино шторк/
 • 19:20
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шинэ/
 • 20:05
  "7/24 төсөл" үзүүлж байна /давталт/
 • 20:40
  "Ус сувгийн удирдах газар" газар үзүүлж байна /богино шторк/
 • 21:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шинэ/
 • 21:45
  "Авлигатай тэмцэх газраас үзүүлж байна" /богино шторк/
 • 22:00
  "Ингэх гээд байсан юм" МУСК
 • 23:20
  TV7 төгсгөл

12-03

 • 08:50
  TV7 эхлэл
 • 09:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 09:45
  "Чихэрхэн охин" хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 10:00
  "Ингэх гээд байсан юм" МУСК
 • 11:10
  "Авлигатай тэмцэх газраас үзүүлж байна" /богино шторк/
 • 11:25
  "100 чухал сэдэв" үзүүлж байна
 • 13:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шууд/
 • 13:10
  "Хамгийн сайхан нь" МУСК
 • 15:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шууд/
 • 15:35
  "Захиас" үзүүлж байна
 • 17:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 17:35
  "Авлигатай тэмцэх газраас үзүүлж байна" /богино шторк/
 • 18:00
  "Хийдэл шийдэл" үзүүлж байна /давталт/
 • 19:00
  "Ус сувгийн удирдах газар" газар үзүүлж байна /богино шторк/
 • 19:20
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шинэ/
 • 20:05
  "7/24 төсөл" үзүүлж байна /давталт/
 • 20:40
  "Авлигатай тэмцэх газраас үзүүлж байна" /богино шторк/
 • 21:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 21:45
  "Ус сувгийн удирдах газар" газар үзүүлж байна /богино шторк/
 • 22:00
  "Морьтой ч болоосой" МУСК
 • 23:20
  TV7 төгсгөл

12-04

 • 08:50
  TV7 эхлэл
 • 09:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 09:45
  "Чихэрхэн охин" хүүхэлдэйн кино 15-19-р анги
 • 10:45
  "Ус сувгийн удирдах газар" газар үзүүлж байна /богино шторк/
 • 11:00
  "Colf and coffee" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:00
  "Морьтой ч болоосой" МУСК
 • 13:25
  "100 чухал сэдэв" үзүүлж байна
 • 15:00
  "HI TEENS" шоу нэвтрүүлэг
 • 15:25
  "И-спорт" үзүүлж байна
 • 16:10
  "Хүүгүй Ломбард" МУСК
 • 18:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 19:00
  "Цахим шинжээч" нэвтрүүлэг
 • 19:25
  "7/24 төсөл" үзүүлж байна /давталт/
 • 20:00
  "Хийдэл шийдэл" үзүүлж байна /давталт/
 • 21:00
  "Явуулын хүн" МУСК
 • 22:50
  TV7 төгсгөл

12-05

 • 08:50
  TV7 эхлэл
 • 09:00
  "Захиас" үзүүлж байна
 • 10:20
  "Явуулын хүн" МУСК
 • 12:10
  "Өв соёл-2021" үзүүлж байна
 • 13:00
  "HI TEENS" шоу нэвтрүүлэг
 • 13:25
  "Хөгжилтэй дүр-Ахаа намайг бодоорой"
 • 14:45
  "Авлигатай тэмцэх газраас үзүүлж байна" /богино шторк/
 • 15:00
  "Цахим шинжээч" нэвтрүүлэг
 • 15:25
  "Сонгодог-21" үзүүлж байна
 • 16:10
  "Single lady-1" МУСК
 • 18:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 19:00
  "Хийдэл шийдэл" үзүүлж байна /давталт/
 • 20:00
  “Ай Ёо” ток шоу /3 хэсэг/
 • 21:00
  "Single lady-2" МУСК
 • 22:50
  TV7 төгсгөл

Олон Саналтай

XII/0120:35

MovieBox

"Тэнгэрийн хүү Тор (Thor)" УСК

XII/0107:15

NTV

"Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 41,43

XII/0116:00

TV9

"Сигам" МУСК