11-30

 • 06:25
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:10
  "Муурын байшин" хүүхэлдэйн кино 41-42-р анги
 • 07:30
  "Хар сарнай" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
 • 07:50
  "Хотын соёл" нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" 16-р анги /давталт/
 • 08:50
  "Азын 10 байр" нэвтрүүлэг
 • 09:10
  Бизнес толь
 • 09:30
  "Теле хичээл" 8-р анги /Уран зохиол/
 • 09:50
  "Теле хичээл" 8-р анги /Математик/
 • 10:10
  "Теле хичээл" 8-р анги /Газар зүй/
 • 10:30
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Клое" УСК
 • 14:40
  "УИХ-ын цаг" нэвтрүүлэг
 • 15:15
  Хотын соёл" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Бизнес толь
 • 17:20
  "Муурын байшин" хүүхэлдэйн кино 43-44-р анги
 • 17:40
  "Хар сарнай" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
 • 18:00
  "Саятан болох дамжаа" МОАК 2-р анги
 • 18:35
  "Хонхор" барилгын материалын худалдаа, үйлдвэрлэл, технологийн парк
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Сүхбаатар" хөлөг онгоцыг татан гаргах тусгай ажиллагаа
 • 20:30
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" 17-р анги
 • 21:30
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Би ээж болмоор байна" МУСК
 • 00:10
  "Азын 10 байр" нэвтрүүлэг
 • 01:40
  Эфир хаана

12-01

 • 06:25
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:10
  "Муурын байшин" хүүхэлдэйн кино 43-44-р анги
 • 07:30
  "Хар сарнай" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
 • 07:50
  "Хотын соёл" нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" 17-р анги /давталт/
 • 08:50
  "Азын 10 байр" нэвтрүүлэг
 • 09:10
  Бизнес толь
 • 09:30
  "Теле хичээл" 8-р анги /Физик/
 • 09:55
  "Теле хичээл" 8-р анги /Нийгэм судлал/
 • 10:15
  "Теле хичээл" 8-р анги /Хөгжим/
 • 10:30
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Би ээж болмоор байна" МУСК
 • 14:45
  "Эрэл" сурвалжилга-"Петро чайна дачин тамсаг" цуврал-1
 • 15:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Бизнес толь
 • 17:20
  "Муурын байшин" хүүхэлдэйн кино 45-46-р анги
 • 17:40
  "Хар сарнай" хүүхэлдэйн кино 8-р анги
 • 18:00
  "Саятан болох дамжаа" МОАК 3-р анги
 • 18:35
  "Хонхор" барилгын материалын худалдаа, үйлдвэрлэл, технологийн парк
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг дугаар 2
 • 20:30
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" УСК 18-р анги
 • 21:30
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Спитак" УСК
 • 00:15
  "Азын 10 байр" нэвтрүүлэг
 • 01:45
  Эфир хаана

12-02

 • 06:25
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:10
  "Муурын байшин" хүүхэлдэйн кино 45-46-р анги
 • 07:30
  "Хар сарнай" хүүхэлдэйн кино 8-р анги
 • 07:50
  "Хотын соёл" нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" УСК 18-р анги /давталт/
 • 09:00
  Манай дэлгэцнээ
 • 09:10
  Бизнес толь
 • 09:30
  "Теле хичээл" 8-р анги /Биологи/
 • 09:55
  "Теле хичээл" 8-р анги /Орос хэл/
 • 10:20
  "Теле хичээл" 8-р анги /Газарзүй/
 • 10:40
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Спитак" УСК
 • 14:50
  "Хонхор" барилгын материалын худалдаа, үйлдвэрлэл, технологийн парк
 • 15:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Бизнес толь
 • 17:20
  "Муурын байшин" хүүхэлдэйн кино 47-48-р анги
 • 17:40
  "Хар сарнай" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
 • 18:00
  "Саятан болох дамжаа" МОАК 4-р анги
 • 18:45
  "Азын 10 байр" нэвтрүүлэг
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг дугаар 3
 • 20:30
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" УСК 19-р анги
 • 21:30
  "Эрэл" сурвалжилга-"Петро чайна дачин тамсаг" цуврал-2
 • 22:15
  Манай дэлгэцнээ
 • 22:30
  "Блэк вэе" УСК
 • 00:00
  "Азын 10 байр" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаана

12-03

 • 06:25
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:10
  "Муурын байшин" хүүхэлдэйн кино 47-48-р анги
 • 07:30
  "Хар сарнай" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
 • 07:50
  "Хотын соёл" нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" УСК 19-р анги /давталт/
 • 09:00
  Манай дэлгэцнээ
 • 09:10
  Бизнес толь
 • 09:30
  "Теле хичээл" 8-р анги /Англи хэл/
 • 09:50
  "Теле хичээл" 8-р анги /Монгол бичиг/
 • 10:10
  "Дүр эсгэгчид" МУСК
 • 11:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Блэк вэе" УСК
 • 14:35
  "Хотын соёл" нэвтрүүлэг
 • 14:50
  "Эрэл" сурвалжилга-"Петро чайна дачин тамсаг" цуврал-2
 • 15:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Бизнес толь
 • 17:20
  "Муурын байшин" хүүхэлдэйн кино 49-50-р анги
 • 17:40
  "Хар сарнай" хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 18:00
  "Саятан болох дамжаа" МОАК 5-р анги
 • 18:45
  "Азын 10 байр" нэвтрүүлэг
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг дугаар 4
 • 20:30
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" УСК 20-р анги
 • 21:30
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хонхор" барилгын материалын худалдаа, үйлдвэрлэл, технологийн парк
 • 22:30
  "Хүнд өдөр" УСК
 • 00:35
  "Азын 10 байр" нэвтрүүлэг
 • 02:05
  Эфир хаана

12-04

 • 07:55
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:00
  "Муурын байшин" хүүхэлдэйн кино 41-46-р анги
 • 09:00
  "Хүнд өдөр" УСК
 • 11:10
  Манай дэлгэцнээ
 • 11:20
  "Хотын соёл" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" УСК 16-17-р анги давталт
 • 15:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" УСК 18-р анги давталт
 • 18:00
  "Эх орны төлөө" нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "Азын 10 байр" нэвтрүүлэг
 • 19:10
  "Хот" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 20:30
  "РОКИТ" старт ап бизнесийг дэмжих хөтөлбөр
 • 21:20
  "Хонхор" барилгын материалын худалдаа, үйлдвэрлэл, технологийн парк
 • 22:00
  "Киборгууд: Баатрууд хэзээч үлдэггүй 1" УСК
 • 23:50
  "Азын 10 байр" нэвтрүүлэг
 • 01:20
  Эфир хаана

12-05

 • 07:55
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:00
  "Муурын байшин" хүүхэлдэйн кино 47-50-р анги
 • 08:40
  "Хот" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Киборгууд: Баатрууд хэзээч үлдэггүй 1" УСК
 • 10:45
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "Сэлжүк: Эзэнт гүрний сэргэлт" 19-20-р анги давталт
 • 15:30
  "Азын 10 байр" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "РОКИТ" старт ап бизнесийг дэмжих хөтөлбөр
 • 17:50
  "Азын 10 байр" нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Эрэл" сурвалжилга-"Петро чайна дачин тамсаг" цуврал-2
 • 19:00
  "Криш хүү" УСК
 • 20:10
  "Хонхор" барилгын материалын худалдаа, үйлдвэрлэл, технологийн парк
 • 20:45
  Манай дэлгэцнээ
 • 21:00
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хууралт" УСК
 • 23:40
  "Азын 10 байр" нэвтрүүлэг
 • 01:10
  Эфир хаана

Олон Саналтай

XII/0120:35

MovieBox

"Тэнгэрийн хүү Тор (Thor)" УСК

XII/0107:15

NTV

"Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 41,43

XII/0116:00

TV9

"Сигам" МУСК