11-30

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:20
  Дорнын зурлага
 • 08:25
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 08:55
  "Их уралдаан-2" баримтат кино
 • 09:20
  Гадаад мэдээ
 • 09:40
  "Боломж" нэвтрүүлэг
 • 10:05
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 35-р анги /давталт/
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Тоо юу, сүлд үү?" aяллын нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Сүүлчийн хөлөг онгоц" ОАУСК, 3-р бүлгийн 13-р анги
 • 13:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 13:10
  "Мөрөөдөл биелдэг юм" нэвтрүүлэг
 • 13:50
  "Гарц" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 27,28-р анги
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  ЕБС-ийн 9-р ангийн теле хичээл
 • 16:15
  "Ярилцъя л даа" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:10
  Хонхор барилгын материалын худалдаа, үйлдвэрлэл, технологийн парк
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Сүүлчийн хөлөг онгоц" ОАУСК, 4-р бүлгийн 1-р анги
 • 21:20
  "Хэлэлцүүлэг" шууд нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 36-р анги
 • 23:00
  Tоглолтын цаг
 • 03:00
  "Бурхан багшийн айлдвар" нэвтрүүлэг

12-01

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:20
  Дорнын зурлага
 • 08:25
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 08:55
  "Эскобарын хөлсний алуурчин-1" баримтат кино
 • 09:20
  Гадаад мэдээ
 • 09:40
  "Боломж" нэвтрүүлэг
 • 10:05
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 36-р анги /давталт/
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Тоо юу, сүлд үү?" aяллын нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Сүүлчийн хөлөг онгоц" ОАУСК, 4-р бүлгийн 1-р анги
 • 13:00
  Мэдээллийн шууд хөтөлбөр
 • 14:00
  "After school club" нэвтрүүлэг
 • 14:45
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 29,30-р анги
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  ЕБС-ийн 9-р ангийн теле хичээл
 • 16:00
  "Сигам" МУСК
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:10
  Хонхор барилгын материалын худалдаа, үйлдвэрлэл, технологийн парк
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Сүүлчийн хөлөг онгоц" ОАУСК, 4-р бүлгийн 2-р анги
 • 21:20
  "Цэгцлэгч" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  Үлгэрийн цаг
 • 22:05
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 37-р анги
 • 23:00
  Tоглолтын цаг
 • 03:00
  "Бурхан багшийн айлдвар" нэвтрүүлэг

12-02

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:20
  Дорнын зурлага
 • 08:25
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 08:55
  "Эскобарын хөлсний алуурчин-2" баримтат кино
 • 09:20
  Гадаад мэдээ
 • 09:40
  "Боломж" нэвтрүүлэг
 • 10:05
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 37-р анги /давталт/
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Тоо юу, сүлд үү?" aяллын нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Сүүлчийн хөлөг онгоц" ОАУСК, 4-р бүлгийн 2-р анги
 • 13:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 13:10
  "Ай Ёо" ток шоу
 • 14:15
  "Ажлын байрны хүчирхийлэл, дарамтгүй орчин бүрдүүлэх хэм хэмжээг тусгах нь: Үлгэрчилсэн заавар" нэвтрүүлэг
 • 14:22
  Хошин шог үзүүлж байна
 • 14:45
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 31,32-р анги
 • 15:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 15:10
  ЕБС-ийн 9-р ангийн теле хичээл
 • 16:15
  "After school club" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:10
  Хонхор барилгын материалын худалдаа, үйлдвэрлэл, технологийн парк
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Сүүлчийн хөлөг онгоц" ОАУСК, 4-р бүлгийн 3-р анги
 • 21:20
  "Хэлэлцүүлэг" шууд нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 38-р анги
 • 23:00
  Тоглолтын цаг
 • 03:00
  "Бурхан багшийн айлдвар" нэвтрүүлэг

12-03

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:20
  Дорнын зурлага
 • 08:25
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 08:55
  "Бяцхан хунгийн бүжиг" баримтат кино
 • 09:20
  Гадаад мэдээ
 • 09:40
  "Боломж" нэвтрүүлэг
 • 10:05
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 38-р анги /давталт/
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:10
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Тоо юу, сүлд үү?" aяллын нэвтрүүлэг
 • 12:15
  "Сүүлчийн хөлөг онгоц" ОАУСК, 4-р бүлгийн 3-р анги
 • 13:00
  Мэдээллийн шууд хөтөлбөр
 • 14:00
  "After school club" нэвтрүүлэг
 • 14:45
  "Консуни" хүүхэлдэйн кино 33,34-р анги
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  ЕБС-ийн 9-р ангийн теле хичээл
 • 16:00
  Хандивын тоглолт
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Сүүлчийн хөлөг онгоц" ОАУСК, 4-р бүлгийн 4-р анги
 • 21:20
  "Ярилцъя л даа" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 39-р анги
 • 23:00
  Тоглолтын цаг
 • 03:00
  "Бурхан багшийн айлдвар" нэвтрүүлэг

12-04

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:25
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Tеле концерт
 • 10:25
  "Shimizu cook time" нэвтрүүлэг
 • 10:40
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 39-р анги /давталт/
 • 11:30
  "Эрүүл мэнд" нэвтрүүлэг
 • 11:45
  "Ажлын байрны хүчирхийлэл, дарамтгүй орчин бүрдүүлэх хэм хэмжээг тусгах нь: Үлгэрчилсэн заавар" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Ардчилсан намын ойн нэрэмжит Улс, аймгийн алдар цолтой хүчит 256 бөхийн барилдааныг шууд дамжуулна
 • 18:00
  "Оддын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:20
  “Сүхбаатар” хөлөг онгоцыг татан гаргах тусгай ажиллагаа
 • 20:30
  "Сүүлчийн хөлөг онгоц" ОАУСК, 3-р бүлгийн 4-р анги
 • 21:20
  УИХ-ын цаг
 • 21:50
  Үлгэрийн цаг
 • 22:00
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 40-р анги
 • 23:00
  Тоглолтын цаг
 • 03:00
  "Бурхан багшийн айлдвар" нэвтрүүлэг

12-05

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:25
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Шөнө дундын яриа" МУСК
 • 10:55
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 40-р анги /давталт/
 • 11:45
  "Эрүүл мэнд" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Завхан аймгийн Баянтэс сумын харъяат МУ-ын начин Б.Цэнгэлсүрэнгийн нэрэмжит аймаг, цэргийн алдар цолтой хүчит 256 бөхийн барилдааныг шууд дамжуулна
 • 18:00
  "Оддын хаан" шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 20:15
  Үлгэрийн цаг
 • 20:30
  "Сүүлчийн хөлөг онгоц" ОАУСК, 3-р бүлгийн 5-р анги
 • 21:20
  "Мөрөөдөл биелдэг юм" нэвтрүүлэг
 • 22:05
  “Эр зориг ба гоо үзэсгэлэн” ОАУСК, 41-р анги
 • 23:05
  Тоглолтын цаг
 • 03:00
  "Бурхан багшийн айлдвар" нэвтрүүлэг :

Олон Саналтай

XII/0120:35

MovieBox

"Тэнгэрийн хүү Тор (Thor)" УСК

XII/0107:15

NTV

"Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 41,43

XII/0116:00

TV9

"Сигам" МУСК